The Jolie

הזרם המינימליסטי דוגל בהפשטה, תוך צמצום הדימוי החזותי והשימוש בצבעוניות מינימלית. האובייקט שואף למלא את משימתו בלבד. כך הלוגו של כל חברה צריך להוות "טביעת זיהוי" בעבורה, שתהיה קלה ופשוטה לזיכרון- וזו המטרה היחידה שעליו למלא. כאשר החברות השונות הבינו שזו המטרה הנכספת, כל שלל הקישוטים ירדו ונותר ייצוג גולמי בלבד. הפרויקט הוא פרויקט אישי בו יצרתי לוגו וסימן מותג, שפה עיצובית מינימליסטית.
#5f7161
#181c18
דילוג לתוכן